Skarbiec wiedzy

Informujemy, że przewidziane obecnie na 11 września 2020 roku zajęcia konferencyjno-warsztatowe „Wolny dzień na Olimpie…” odbędą się w dniu 17 września 2021 roku (piątek). Podstawa prawna: formalna decyzja NCBiR z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

konferencje

Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Rok szkolny 2019/2020 oraz wrzesień 2021

Temat konferencji Ilość godzin (1 godz. = 45 min.) Data Miejsce Godzina
ANTYK, KOSMOS I PRZYRODA. NA TROPACH GREKÓW I RZYMIAN W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I INNYCH MIEJSCACH, W KTÓRYCH NIKT SIĘ ICH NIE SPODZIEWA (NAUKI PRZYRODNICZE) 6 18.10.2019 Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk 8.30 – 14.15
Wolny dzień na Olimpie. Gry i zabawy nie tylko językowe (nauki humanistyczne) 6 ZAJĘCIA PRZENIESIONE na 17.09.2021 (piątek) Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk oraz zajęcia na świeżym powietrzu na terenie CaMpusu UG 8.30-14.15