SKARBIEC WIEDZY,

czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków
oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Informujemy, że przewidziane wcześniej na 11 września 2020 roku zajęcia konferencyjno-warsztatowe „Wolny dzień na Olimpie…” odbędą się w dniu 17 września 2021 roku. Podstawa prawna: formalna zgoda NCBiR z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

UWAGA!

W związku z zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też innych stosownych władz państwowych i samorządowych, zawieszamy do odwołania zajęcia Grup B i C w projekcie „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” (POWR.03.01.00-00-U174/17-00). O wznowieniu zajęć dla obu powyższych Grup będziemy informowali na bieżąco.

Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
POWR.03.01.00-00-U174/17-00
 
Oś priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość całkowita projektu: 163455,06zł
Wkład Funduszy Europejskich: 142020,55zł
Okres realizacji projektu: 06.05.2019-31.01.2022
CEL GŁÓWNY

Podniesienie kompetencji społecznych i językowych wśród Uczestników Projektu – uczniów w wieku 11 – 15 lat – poprzez opracowanie i zrealizowanie programu dotyczącego języka łacińskiego i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji tej kultury w czasach późniejszych w rozmaitych dziedzinach wiedzy

CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Integracja młodych Uczestników ze światem nauki
  • Przyciągnięcie nastolatków wraz z rodzicami i skupienie wokół ośrodka naukowego, jakim jest Uniwersytet Gdański
  • Zapoznanie uczestników ze środowiskiem naukowym
  • Wskazanie na uniwersytet jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości
EFEKTY

Spotkania z przedstawicielami wielu dziedzin nauki, m.in. biologii, chemii, oceanografii, matematyki i astronomii oraz filologii i historii:

  • urozmaicą i odświeżą standardowe formuły zajęć dla dzieci
  • ułatwią zdiagnozowanie u młodych Uczestników ich inklinacji do poszczególnych dziedzin naukowych
  • będą kształtować potrzebę rozwoju, inspirować do twórczego myślenia i własnych poszukiwań w zakresie nauk ścisłych, doświadczalnych, humanistycznych i społecznych

Informacje REKLAMOWE

wprowadzenie

Co ma nam dzisiaj do zaproponowania świat starożytnych Greków i Rzymian? Jaki wkład w rozwoju późniejszego, w tym współczesnego świata mają dawni mieszkańcy Aten i Rzymu?

organizatorzy

Głównym organizatorem projektu jest zespół pracowników Zakładu Filologii Klasycznej (dawniej: Katedry Filologii Klasycznej) z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

częstotliwość

Zajęcia będą odbywały się w cotygodniowym rytmie w soboty (szczegóły w odrębnym planie). Przewidujemy bloki zajęciowe trwające od 90 do 270 minut. ​

Program projektu

REGULAMIN PROJEKTU

HARMONOGRAM WSPARCIA

Skarbiec Wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 (oraz wrzesień 2021)

TEST KWALIFIKACYJNY GRUPA B - lista rankingowa

KALENDARZ WYDARZEŃ