Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
POWR.03.01.00-00-U174/17-00
 
Oś priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość całkowita projektu: 163455,06zł
Wkład Funduszy Europejskich: 142020,55zł
Okres realizacji projektu: 06.05.2019-25.09.2020

CEL GŁÓWNY

Podniesienie kompetencji społecznych i językowych wśród Uczestników Projektu – uczniów w wieku 11 – 15 lat – poprzez opracowanie i zrealizowanie programu dotyczącego języka łacińskiego i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji tej kultury w czasach późniejszych w rozmaitych dziedzinach wiedzy

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Integracja młodych Uczestników ze światem nauki
  • Przyciągnięcie nastolatków wraz z rodzicami i skupienie wokół ośrodka naukowego, jakim jest Uniwersytet Gdański
  • Zapoznanie uczestników ze środowiskiem naukowym
  • Wskazanie na uniwersytet jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości

EFEKTY

Spotkania z przedstawicielami wielu dziedzin nauki, m.in. biologii, chemii, oceanografii, matematyki i astronomii oraz filologii i historii:
  • urozmaicą i odświeżą standardowe formuły zajęć dla dzieci
  • ułatwią zdiagnozowanie u młodych Uczestników ich inklinacji do poszczególnych dziedzin naukowych
  • będą kształtować potrzebę rozwoju, inspirować do twórczego myślenia i własnych poszukiwań w zakresie nauk ścisłych, doświadczalnych, humanistycznych i społecznych

Informacje REKLAMOWE

WPROWADZENIE

Co ma nam dzisiaj do zaproponowania świat starożytnych Greków i Rzymian? Jaki wkład w rozwoju późniejszego, w tym współczesnego świata mają dawni mieszkańcy Aten i Rzymu?

ORGANIZATORZY

Głównym organizatorem projektu jest zespół pracowników Katedry Filologii Klasycznej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ

Zajęcia będą odbywały się w cotygodniowym rytmie w soboty (szczegóły w odrębnym planie). Przewidujemy bloki zajęciowe trwające od 90 do 270 minut.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Skarbiec Wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Strefa pobierania

Regulamin

Harmonogramy zajęć

Ulotka dla dorosłych
Ulotka dla dzieci

TEST KWALIFIKACYJNY GRUPA B - lista rankingowa