SKARBIEC WIEDZY, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Skarbiec wiedzy

Ewaluacja

Tutaj znajdą się testy badające kompetencje Uczestników Projektu.